Algemene Voorwaarden webshop

Onderstaande Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die werd uitgevoerd op de website https://www.podoloogvangucht.be/ (via de webshop, via mail of telefonisch). Door een bestelling te plaatsen gaat de koper akkoord met deze algemene voorwaarden, volledig en zonder voorbehoud. Hierdoor erkent de koper ook dat hij op de hoogte is van het feit dat zijn akkoord met betrekking tot de inhoud van de algemene voorwaarden geen handgeschreven ondertekening vereist.

De verkoper behoudt zich het recht van deze verkoopsvoorwaarden aan te passen, echter wel na vermelding van de wijzigingen op de website. Eventuele aanpassingen in de verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na datum van wijziging worden geplaatst.

  1. De verkoper

De verkoper heeft haar maatschappelijke zetel in de Ninoofsesteenweg14, 1540 Herne en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0659.985.723.

  1. Prijzen

Alle prijzen zijn vermeld in euro en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
De verkoper behoudt zich het recht de prijzen op ieder ogenblik te wijzigen. De verkoper verbindt er zich toe om de geldende prijzen toe te passen die vermeld werden op het ogenblik van uw bestelling.

  1. Bestellingen en betalingen

De verkoop is pas definitief na ontvangst van betaling en een bevestigingsmail.

Volgende betalingsmogelijkheden zijn voorzien: Bancontact, Creditcard, KBC/CBC betaalknop en Belfius Direct Net.

  1. Verzending en levertijden

Wij leveren uitsluitend in België.
Verzendingen gebeuren via de verzender die door de verkoper wordt gekozen. Na bestelling duurt het tot max. 4 werkdagen eer dat de bestelling verwerkt & verzonden zal worden.  De verkoper kan echter niet verantwoordelijke worden gesteld voor eventuele vertragingen bij de vervoerder alsook kan dit geen aanleiding geven tot het verbreken van de koop.

Vanaf een bestelling van 100euro zijn er geen verzendkosten voorzien voor leveringen binnen België.
Voor bestellingen onder hierboven vermelde bedragen geldt een verzendkost van €3,00 voor kleine artikelen (brievenbuspakketten) of  €7,50 voor grotere artikelen (pakket met Track & Trace code).
Voor producten die niet meer uit voorraad leverbaar zijn zal de verkoper een indicatieve levertijd communiceren, deze is geenszins bindend. Hiervoor kan dus geen schadevergoeding ten aanzien van de verkoper bedongen worden.
Bestellingen worden pas uitgeleverd van zodra alle bestelde producten op voorraad zijn, tenzij anders overeengekomen met de koper.
Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
In geval van niet-levering worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Elk probleem met betrekking tot het geleverde product (vb beschadigd pakket, reeds geopend pakket, …) moeten binnen de 2 dagen na ontvangst van het product worden gemeld aan de verkoper.

  1. Retour

De consument heeft het recht om af te zien van zijn aankoop en dit mee te delen aan de verkoper, dit zonder betaling van een boete of zonder opgave van motief. Dit dient te gebeuren binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering en dient te worden gemeld via het e-mailadres podoloog.vangucht@gmail.com
De koper dient het product binnen de 14 kalenderdagen in originele staat, ongebruikt, onbeschadigd, voorzien van alle originele labels en in originele verpakking terug te bezorgen aan de verkoper.
De verkoper verbindt zich ertoe binnen de 30 dagen na ontvangst van het product het door de koper betaalde aankoopbedrag van het product (exclusief verzendkosten) terug te betalen op een rekeningnummer die de koper bepaalt.
Bij niet-correcte terugzending conform voorgaande zal de verkoper niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de koper. Deze kan het binnen een termijn van 14 kalenderdagen terug ophalen bij de verkoper of op uitdrukkelijk verzoek van de koper en op diens kosten terugbezorgd worden aan de koper.
De kosten van retour worden gedragen door de verkoper. Het risico van de retour van het product (beschadigingen tijdens transport, levering die niet aankomt bij de verkoper,…) wordt gedragen door de koper.

  1. Eigendomsvoorbehoud

Geen enkel gegeven of foto’s van op de site mag gekopieerd of gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de verkoper.

  1. Garantie

Zoals opgelegd door de wettelijke bepalingen geldt voor onze producten de wettelijke garantie. Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper de verkoper hiervan binnen de 7 dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen.
De eventuele vergoeding aan de koper kan nooit groter zijn dan het gefactureerde en betaalde bedrag. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen of schade toegebracht door de koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldend betalingsbewijs  en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het voorvermelde garantiestelsel.

  1. Privacy

Als de koper een bestelling plaatst, geeft hij de verkoper de toestemming om zijn gegevens op te slaan en te gebruiken voor de promotie van haar producten en diensten. In geen enkel geval worden de gegevens van de koper doorgegeven aan derden.
De koper heeft ook steeds het recht zijn gegevens op te vragen en kan deze mits aanvraag via podoloog.vangucht@gmail.com laten rechtzetten of laten schrappen.

  1. Klachten

Wij trachten om de aangeboden producten zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en verduidelijken aan de hand van foto’s. Indien er zich typfouten zouden voordoen, dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
Kleuren op foto’s kunnen licht afwijken van de echte kleuren.
Klachten of vragen tot retour/omruiling op basis van kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet aanvaarden.
Indien u twijfelt over een bepaald product of meer info wenst, dan kunt u ons altijd contacteren voor u de bestelling plaatst.
Wij behouden ons ook het recht voor om onze prijzen aan te passen.
Wij stellen alles in het werk om de producten, prijzen en informatie zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken.
Indien er zich gebreken zouden voordoen aan de artikelen aangeboden op onze website, zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.  Gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen zodat wij de producten extra kunnen controleren.
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit het gebruik van onze producten.